Bygg teamkänsla – så gör du

Teamkänslan är viktig för att arbetsplatsen ska fungera bra, men det kan vara svårt att själv hitta vad som kan göras. Behöver du hjälp så ta hjälp, till exempel av en coach. Både olika övningar och saker på arbetsplatsen kan skapa en känsla av gemenskap.

Att skapa en teamkänsla på arbetsplatsen är viktigt. Motivationen ökar, fler idéer föds och arbetet går smidigare om alla har en känsla av gemenskap och att ni gör något tillsammans. I förlängningen leder det också till att företaget blir mer lönsamt. Medarbetarna är trots allt de flesta företags viktigaste resurs. Men hur ska du göra?

Svårt att hitta idéer?

För vissa ledare och chefer kommer det sig naturligt att inspirera andra. De hittar lätt olika strategier som hjälper i arbetets vardag och verkar kunna plocka fram övningar när de behövs. För andra är det inte alls lika självklart. Det betyder inte att du skulle vara en mindre bra chef för det, det finns många olika egenskaper som är viktiga för ett bra ledarskap. Det som spelar roll är att du själv kan se dina svagheter och ta hjälp när det behövs. Har du svårt att själv hitta idéerna kan du ta hjälp av en coach för att komma igång och efter det brukar det gå lättare att jobba vidare på egen hand i arbetsgruppen. Ett vanligt upplägg är att ni träffar coachen tillsammans för en dag med inspiration och olika övningar. När ni träffat coachen har ni fått en gemensam start som ni kan gå vidare ifrån och även om det är du som är chef som leder fortsättningen, så är du inte ensam i det. Känns det trots allt svårt att upprätthålla det som krävs går det att använda ett upplägg där ni träffar en coach med jämna mellanrum.

Saker som kan öka teamkänslan

  • Ett quiz där medarbetarna tävlar i lag
  • Besök på ett escape room där ett mysterium måste lösas tillsammans
  • Regelbunden after work med öl och småprat
  • Öppet och välkomnande arbetsklimat där allas idéer blir lyssnade på
  • Möjligheter till kravlösa möten, till exempel genom inbjudande fikarum
Scroll to top