Få företaget att växa med CRM-teknik

Kan datadrivna tjänster hjälpa ditt företag att växa? Ny så kallad CRM-teknik kan appliceras på många saker. Lär dig mer om hur det kan hjälpa ditt företag.

Det kan hända att du ställer dig frågan: ”vad är crm?, och hur kan det hjälpa mig?”. CRM låter förmodligen för många som någonting helt nytt, faktum är dock att termen använts länge. Formellt sett står CRM för Customer Relationship Management och har använts för att syfta på hur företag arbetar med sina kundrelationer. På senare tid har CRM kommit att associeras mer med ett datadrivet sätt för företag att arbeta med kunder och affärsuppslag.

CRM kan appliceras på många olika sätt

crmEn av de mest lovande applikationerna för CRM är inom merförsäljning. Varje företag samlar in data om sina kunder, det kan till exempel handla om så pass enkla saker som vilka produkter eller tjänster de köpte från dig sist, eller om det är så att kundens företag är på väg att expandera. Ett bra CRM-system kan användas på flera olika sätt. Till exempel genom att uppmärksamma säljavdelningen om att det är dags att göra en ”hot call” om kunden ska expandera, eller genom att ta fram riktade erbjudanden som skickas via mail till den specifika kunden. Det sistnämnda exemplet kan innebära erbjudanden som knyter an till produkterna kunden köpte sist. En väl uttänkt strategi för kundkontakter ökar förtroendet hos kunden, vilket leder till att chansen ökar för att kunden kommer prata väl om ditt företag. Som Verksamt.se påpekar finns det inte bättre marknadsföring än så.

Fördelar med att anamma modern teknik

Høgskolen i Østfold i Norge och Högskolan i Väst publicerade förra året en serie intressanta forskningsresultat. Resultaten kom från en studie som hade till syfte att reda ut vilka gemensamma nämnare som fanns bland framgångsrika företag i gränsregionen mellan Göteborg och Oslo. Resultatet gav att bakom varje företag fanns en bred uppsättning faktorer så som bra ledarskap, kapitalförsörjning och tillgång till kompetenta medarbetare. En annan stor faktor var villigheten och förmågan att applicera modern teknik. En del av framgången hos många företag som det går bra för kan därför tillskrivas tekniska lösningar.

Scroll to top