Trånga arbetsplatser ett problem

Vill du ha större utrymme att jobba på? Du är inte ensam. Svenskarna vill inte jobba på trånga arbetsplatser eller öppna kontor med aktivitetsbaserade platser.

Trånga kontor och arbetsplatser är ett problem på många organisationer och företag. Vissa löser problemet genom att installera ett entresolplan, utan att göra ett avbrott i det dagliga arbetet. Det går det att läsa mer om här: https://www.rmslager.se/entresol/.

Trånga fastigheter ett problem i städer

arbetsmiljöMen vad är problemet hos de flesta företag där personalen vill ha mer utrymme? När det handlar om kontor i städer är hyreskostnader det stora problemet. I Dagens Industri skrivs det om hur svenskarna gärna jobbar mitt i smeten i stora städer, nära till butiker och nöjesliv. Däremot vill man inte spendera dagarna på trånga kontor där platserna är aktivitetsbaserade och opersonliga. Där blir det helt enkelt en konflikt mellan hyreskostnader och produktivitet, eftersom produktiviteten går ned när personal varken får plats eller trivs, samtidigt som hyran går upp avsevärt om företaget ska vara kvar i city men behöver större lokaler. Och skulle bolaget flytta ut i förorter som Solna kan det samtidigt bli svårt att rekrytera folk över hela Stockholm, om det är där företaget är baserat.

Arbetsmiljön stryker på foten

I Veckans Affärer går det att läsa vidare om hur kontor lika trånga som sardinburkar är ett verkligt arbetsmiljöproblem, där medarbetarnas produktivitet går ned och att det gör kontoret mycket mindre effektivt. Det är med andra ord kontraproduktivt. Allt fler företagsledare märker också att öppna kontor där medarbetare sitter trångt sida vid sida och störs av varandra minskar fokus hos de anställda. Störningsmomenten för de anställda kan orsaka problem med stress och det inte minst eftersom många inte hinner med lika mycket av sin dagordning som möjligt, eftersom de blir störda av ljud och rörelse i lokalen. Yteffektiva kontor är med andra ord inte det bästa, även om det kortsiktigt minskar kostnader för hyra. På lång sikt kan det göra att personalen slutar eller att folk blir sjukskrivna.

Mer om arbetsutrymme och lokalers utformning för trivsel går det att läsa om på Arbetsmiljöverket. Där går det även att få information om de risker som finns när arbetsmiljön varken är prioriterad eller genomtänkt.

Scroll to top