Så blir bokföringen enkel för egenföretagare

Att bokföra affärshändelser i företaget behöver alla göra. För att göra det enkelt för dig som egenföretagare är det bra att använda hjälpmedel. Det finns bra program som gör att du på ett enkelt sätt kan bokföra alla företagets ekonomiska händelser.

Bokföring är något alla företagare behöver ägna sig åt. Det är lagstadgat att det ekonomiska affärshändelserna i ett företag ska bokföras. Många tycker att bokföring är krångligt men med rätt verktyg behöver det inte alls vara det. När det kommer till bokföring för enskild firma finns det många bra hjälpmedel.

Bokför företagets ekonomiska händelser

När du ska redovisa dina affärshändelser i en enskild firma innebär det att du ska bokföra saker som inkomster, intäkter, in-och utbetalningar, kostnader och kontoöverföringar. Till varje affärshändelse behöver du ha något slags underlag som exempelvis ett kvitto eller en faktura som stärker händelsen. I slutet av året ska du sammanfatta alla ekonomiska händelser som skett under året och lämna i ett årsbokslut till Skatteverket enligt deras regelverk. Det är viktigt att följa lagar och regler för att inte riskera straff i någon form.

Bokföring måste alla företag utföra

Du kan välja att sköta bokföringen helt själv eller ta in extern hjälp i form av en revisor. Även om bokföring kan kännas som ett nödvändigt ont kan du ha stor nytta av bokföringen. Bokföringen kan nämligen ge dig insikter kring ekonomin i företaget som gör att du kan ta välgrundade beslut. Du kan bland annat ha koll på varje månads resultat i företaget och hur mycket som du kan ta ut i lön.

Underlätta bokföringen med bra verktyg

För att underlätta bokföringen är ett bra bokföringsprogram bra att ha. Det kan underlätta väldigt mycket. Det är även bra om bokföringsprogrammet har funktionella funktioner och exempelvis en tillhörande app. I en app kan du oftast direkt lägga till utgifter och kostnader direkt. Du kan till exempelvis fota kvittot och direkt i appen bokföra det du köpt. Det kan även vara bra att använda dig av funktioner som att-göra-listor och liknande för att göra bokföringen enkel. För att göra bokföringen enkel är det viktigt att hela tiden bokföra alla ekonomiska händelser. Då blir det inte en hög av saker som du ska lägga in. Det bästa är att alltid lägga in det i bokföringsprogrammet direkt.

Scroll to top